Seznam knjig

Hrepenenje vekov (Ellen G. White)

Vsebina:
Informacije
Predgovor

POGLED NA UPANJE
1. "Bog z nami"
2. Izvoljeno ljudstvo
3. "Dopolnjen čas"

PRVA LETA
4. "Vam se je danes rodil Zveličar"
5. Posvečenje
6. "Kajti videli smo njegovo zvezdo"
7. Jezusovo otroštvo
8. Obisk na praznik pashe
9. Dnevi razpravljanja

MAZILJENEC
10. Glas v puščavi
11. Krst
12. Skušnjave
13. Zmaga
14. "Našli smo Mesija"
15. Na svatbi
16. V svojem templju
17. Nikodem
18. "On mora rasti"
19. Pri Jakobovem studencu
20. Brez znamenj in čudežev
21. Betezda in Veliki zbor
22. Janezovo ujetništvo in smrt

DNEVI OBLJUBE
23. "Božje kraljestvo se je približalo"
24. "Ali ni to tesarjev sin?"
25. Vabilo ob jezeru
26. V Kafarnaumu
27. "Če hočeš, me moreš očistiti"
28. Matevž Levi
29. Sobota
30. Izbor dvanajsterih
31. Pridiga na Gori blagrov
32. Rimski stotnik
33. "Kdo so moji bratje?"
34. Vabilo
35. "Umolkni, pomiri se!"
36. Dotik vere
37. Prvi evangelisti
38. "Pojdite ... in malo počijte"
39. "Dajte jim vi jesti"

SENCE PADAJO
40. Noč na jezeru
41. Prelomnica v Galileji
42. Izročilo
43. Podiranje ločilnega zidu
44. Pravo znamenje
45. V križevi senci
46. Jezusovo spremenjenje
47. Služba
48. Kdo je največji?

ZAVRŽENI
49. Na prazniku šotorov
50. Med pastmi
51. "Luč življenja"
52. Božanski Pastir
53. Zadnje potovanje iz Galileje
54. Usmiljeni Samarijan
55. Brez zunanjega blišča
56. Blagoslavljanje otrok
57. "Enega ti je še treba"
58. "Lazar, pridi ven"
59. Duhovniška zarota

PRIBLIŽEVANJE KONCA
60. Zakon novega kraljestva
61. Zahej
62. Pojedina v Simonovi hiši
63. "Glej, tvoj Kralj pride"
64. Obsojeni narod
65. Ponovno čiščenje templja
66. Spopad
67. Gorje farizejem
68. V tempeljskem preddverju
69. Na Oljski gori
70. "Enemu teh najmanjših mojih bratov"
71. Služabnik vsem
72. "V moj spomin"
73. "Ne bodi vam srce plašno"

KRIŽAN
74. Getsemani
75. Pred Anom in Kajfom
76. Judež
77. V Pilatovi sodni dvorani
78. Golgota
79. "Dopolnjeno je!"

K OČETOVEMU PRESTOLU
80. V Jožefovem grobu
81. Gospod je vstal
82. "Kaj jokaš?"
83. Pot v Emavs
84. "Mir vam!"
85. Še enkrat ob jezeru
86. Pojdite učit vse narode
87. "K mojemu Očetu in vašemu Očetu"

Še več dobrih knjig lahko najdete na založbi Logos!