Krščanska adventistična cerkev je ustanovila mednarodno organizacijo za razvoj in pomoč, ki se imenuje ADRA. To je neodvisna, nevladna humanitarna agencija, ki pomaga pomoči potrebnim v krizah in ob katastrofah in družbi nasploh. ADRA pomaga ljudem, ne glede na njihovo etično, versko ali politično pripadnost.

ADRA deluje v več kot 120 državah sveta. V afriških deželah skrbi za hrano, v Pakistanu razvija komunalne projekte, v Indiji podpira projekte v kmetijstvu. V oblegano Sarajevo je denimo pripeljala prek 300.000 paketov pomoči.