Pripadati cerkvi ne pomeni samo verovati v nauk cerkve. Pripadnost se kaže v načinu življenja, postopkov, človečnosti, posebej v smislu enakosti vseh ljudi. Adventisti želimo imeti dejavno vero, ki se kaže v organizirani pomoči vsem, ki jo potrebujejo.