Elektronske knjige

  • Boljša pot (Ellen G. White) - Kratka knjižica, ki vas pripelje k Jezusu. Lahko čitljiva in primerna za vsakogar!

  • Očaki in preroki (Ellen G. White) - Knjiga, ki vas popelje skozi staro zavezo Svetega pisma od stvarjenja sveta preko očakov Abrahama, Izaka, Jakoba, Mojzesa pa do Savla in Davida. Vsebuje veliko podrobnosti iz življenja ljudi, ki so svoje življenje izročili Bogu.

  • Preroki in kralji (Ellen G. White) - Knjiga, ki vas popelje skozi staro zavezo Svetega pisma od Salomona, izraelovih kraljev do izgnanstva v Babilon in čudovitega Danijela pa potem do vrnitve v Jeruzalem in obnove templja.

  • Hrepenenje vekov (Ellen G. White) - Najlepša knjiga o Jezusu Kristusu. Vse kar ste si želeli vedeti o Jezusovem življenju in delovanju - od rojstva do smrti in odhoda k Očetu. To je zraven Svetega Pisma najboljši priročnik za proučevanje Jezusovega življenja!

  • Dejanja apostolov (Ellen G. White) - Čas po Jezusovem odhodu: začetek oznanjevanja evangelija po vsem svetu, potovanja apostola Pavla in prva cerkev v Jeruzalemu. Sprehodite se z apostoli skozi njihove vzpone in padce!

  • Veliki boj med Kristusom in Satanom (Ellen G. White) - Ena najboljših zgodovinskih knjig, ki opisuje čas od razdejanja Jeruzalema leta 70 n.š. skozi vso zgodovino krščanske cerkve vse do današnjih dni in pogled naprej v prihodnost do drugega Jezusovega prihoda.

  • Potovanje v nadnaravni svet (Roger J. Morneau) - Od češčenja hudobnih duhov k proučevanju Svetega pisma.

  • Kako je Jezus ravnal z ljudmi (Morris L. Venden) - Kako je Jezus, ko je živel na zemlji, ravnal z grešniki, ženskami, verskimi vodji, učenci, navadnimi ljudmi in drugimi. Če bi Jezus danes živel, bi bil obkrožen z ljudmi, kakor je bil takrat. Med branjem ne moremo mimo tega, kako bi Jezus gledal na nas in ravnal z nami.

  • Korak v varnost (Mark Finley)

Več dobrih knjig lahko najdete na Založbi Logos!