Verovanje adventistov izhaja iz prepričanja prvih kristjanov, evropskih reformatorjev in ljudi, ki so nadaljevali s poglobljenim raziskovanjem Svetega pisma in prerokovanj, ki so v njem zapisana.

Smo neodvisna cerkev, ki se je razvila iz gibanja, ki se je pojavilo v skoraj vseh krščanskih denominacijah predvsem v Združenih državah Amerike in v Veliki Britaniji v prvi polovici 19. stoletja. Takrat je zanimanje za Sveto pismo in njegova prerokovanja postalo izredno živo. Adventistična cerkev se je nekaj desetletij kasneje razvila iz tega gibanja. V verskem in družbenem življenju je začela ustvarjati svojo identiteto v drugi polovici 19. stoletja, v Sloveniji pa na začetku 20. stoletja.

V Sloveniji je Krščanska adventistična cerkev organizirana na nacionalni ravni v obliki Slovenske konference adventistične cerkve (www.adventisti.si). Vodi jo demokratično izvoljeni predsednik. Svetovna cerkev s sedežem v Silver Springu, Maryland (www.adventist.org) je organizirana v 13 divizij. V Evropi obstajata dve diviziji (sedeža sta v Bernu v Švici in v mestu St. Albans v Angliji), ki koordinirata delo v evropskih državah. Slovenija sodi v Trans-Evropsko divizijo s sedežem v Angliji (www.ted-adventist.org).

Pastorji adventistične cerkve lahko študirajo na fakultetah v različnih evropskih državah, pa tudi po vsem svetu. Znani smo po učinkovitem in razvejanem izobraževalnem sistemu.