Seznam knjig

Preroki in kralji (Ellen G. White)

Vsebina:
Informacije
Predgovor
Uvod

I. del: Pojemanje moči
1. Salomon
2. Tempelj in njegova posvetitev
3. Ošabnost zaradi blaginje
4. Posledice prekrška
5. Salomonovo spokorjenje
6. Razdelitev kraljestva
7. Jeroboam
8. Narodno odpadništvo

II. del: Preroki severnega kraljestva
9. Elija Tisbljan
10. Glas stroge graje
11. Karmel
12. Od Jezreela do Horeba
13. "Kaj delaš tu"
14. V Elijevem duhu in moči
15. Josafat
16. Padec Ahabovega doma
17. Poklicanje Elizeja
18. Ozdravitev vode
19. Prerok miru
20. Naaman
21. Konec Elizejeve službe
22. "Ninive, veliko mesto"
23. Asirsko ujetništvo
24. "Uničuje se moje ljudstvo, ker nima spoznanja"

III. del: Pridigar pravičnosti
25. Poklicanje Izaija
26. "Glejte, vaš Bog"
27. Ahaz
28. Ezekija
29. Poslanci iz Babilona
30. Osvoboditev od Asirije
31. Upanje za pogane

IV. del: Ljudstvu grozi kazen
32. Manasej in Josija
33. Knjiga postave
34. Jeremija
35. Bližanje sodbe
36. Zadnji Judov kralj
37. Odhod ujetnikov v Babilon
38. Luč v temi

V. del: V poganskih deželah
39. Na babilonskem dvoru
40. Nebukadnezarjeve sanje
41. Razbeljena peč
42. Prava veličina
43. Nevidni varuh
44. V levnjaku

VI. del: Po izgnanstvu
45. Vrnitev izgnancev
46. "Božja preroka ... sta ju podpirala"
47. Jozue in Angel
48. "Ne z vojsko, ne z močjo"
49. V dneh kraljice Estere
50. Duhovnik in pismouk Ezra
51. Duhovna obnova
52. Človek priložnosti
53. Obnovitelji obzidja
54. Graja zoper oderuštvo
55. Spletke poganov
56. Poučen v Božji postavi
57. Prenova

VII. del: Večerna zarja
58. Osvoboditeljev prihod
59. Izraelova hiša
60. Videnja prihodnje slave

Več dobrih knjig lahko najdete na Založbi Logos!