Adventistična cerkev je krščanska verska skupnost v polnem pomenu besede. Priznavamo enega in edinega Boga, Stvarnika vsega. Svoje upanje v večno življenje temeljimo na življenju, smrti in vstajenju ter vrnitvi Zveličarja Jezusa Kristusa.

Prepričani smo, da so naši duhovni predniki mnogi, ki so v stoletjih pričali o svoji veri v Kristusa. Želimo obnoviti življenje in verovanja prvih kristjanov, Jezusovih učencev. Veselimo se, ker so mnogi kristjani še vedno pripravljeni posredovati veselo sporočilo evangelija.

Sveto pismo (Biblija) je naša edina avtoriteta glede doktrin vere. To ima odločilen vpliv na naš način življenja. Adventisti verjamemo v zgodovinsko dejstvo, da je Kristus z božanskim poreklom na čudežen način postal človek. Zveličanje ljudi ni odvisno od naših lastnih dobrih del, ampak od vere v Njegovo žrtev. To je Božja rešitev za vsakogar, ki to rešitev sprejme in je Njegov radikalen odgovor na vse kar se je zgodilo v zgodovini človeštva.