Seznam knjig

Boljša pot (Ellen G. White)

Vsebina:
Informacije
Predgovor
1. Božja ljubezen do človeka
2. Grešnikova potreba po Kristusu
3. Spokorjenje
4. Priznanje grehov
5. Posvečenje
6. Vera in sprejem
7. Dokaz, da smo Kristusovi učenci
8. Rast v Kristusu
9. Delo in življenje
10. Poznanje Boga
11. Prednost molitve
12. Kaj narediti z dvomom?
13. Veselje v Gospodu

Še več dobrih knjig lahko najdete na založbi Logos!