Vsebina

Nazaj

Naprej

Hrepenenje vekov (Ellen G. White)

Informacije

E. G. WHITE

HREPENENJE VEKOV - JEZUSOVO ŽIVLJENJE

E. G. WHITE

HREPENENJE VEKOV

JEZUSOVO ŽIVLJENJE

Znamenja časa

Ljubljana - 1994

Naslov izvirnika
Ellen G. White: Desire of Ages, Seventeenth printing, 1957

Prevedla po nemški in hrvaški izdaji
Mihael in Truda Virtič

Recenzija
Ivan Ajtnik, dr. Jože Jensterle, Ivanka Jensterle, Roman Šimenc

Prilagoditev po izvirniku
Petra Potisk

Lektura in računalniški prelom
Prof. Pavel Repnik

Korektura
Brigita Ahac

Založba
Znamenja časa, Njegoševa cesta 15, Ljubljana

Za založbo
Prof. Pavel Repnik, Grablovičeva 28, Ljubljana

Tisk
JA - Grafika, Litostrojska 40, Ljubljana

Po mnenju štev. 415-4/94 mb Ministrstva za kulturo Republike Slovenije z dne 7. 1. 1994 sodi knjiga Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje med proizvode, za katere se plačuje 5% davek od prometa proizvodov


Vsebina

Nazaj

Naprej

Več dobrih knjig lahko najdete na Založbi Logos!