Vsebina

Nazaj

Naprej

Preroki in kralji (Ellen G. White)

I. del: Pojemanje moči (angleško)

"Tako pravi Gospod: Ne hvali se modri s svojo modrostjo, in ne hvali se mogočni s svojo mogočnostjo, tudi ne bogati s svojim bogastvom; ampak s tem naj se hvali, kdor se hvali, da ume in spozna mene, da sem jaz Gospod, ki delam milost, sodbo in pravičnost na zemlji; kajti to mi je po volji, govori Gospod." (Jer 9,23.24)


Vsebina

Nazaj

Naprej

Več dobrih knjig lahko najdete na Založbi Logos!