Vsebina

Nazaj

Naprej

Preroki in kralji (Ellen G. White)

VII. del: Večerna zarja (angleško)

"In kraljestvo in gospostvo in velikost kraljestev pod vsem nebom se bo dala ljudstvu svetnikov Najvišjega. Njegovo kraljestvo je večno kraljestvo." (Dan 7,27)


Vsebina

Nazaj

Naprej

Več dobrih knjig lahko najdete na Založbi Logos!