Vsebina

Nazaj

Naprej

Preroki in kralji (Ellen G. White)

Informacije

ELLEN G. WHITE: PREROKI IN KRALJI

PREROKI IN KRALJI

kakor jih je

Ellen G. White

opisala v zgodovini Izraelove sužnosti in prenove

Ljubljana 2002

Naslov izvirnika
The Story of Prophets and Kings
As Illustrated in the Captivity and Restoration of Izrael

by Ellen G. White
ed. 1917

Prevod: Petra Turk

Recenzija: Nikola Strahinić

Lektura: Pavel Repnik

Založba: Znamenja časa, Ljubljana, Njegoševa cesta 15

Odgovoren: Pavel Repnik

Tisk: JA Grafika, Ljubljana, Litostrojska 40

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

286.3

WHITE, Ellen Gould Harmon
Preroki in kralji, kakor jih je Ellen G. White opisala v zgodovini Izraelove sužnosti in prenove / (prevod Petra Turk). - Ljubljana : Znamenja časa, 2002

Prevod dela: The Story of Prophets and Kings as Illustrated in the Captivity and Restoration of Izrael

ISBN 961-6129-28-7
I. White, Ellen G. glej White, Ellen Gould Harmon
116273152


Vsebina

Nazaj

Naprej

Več dobrih knjig lahko najdete na Založbi Logos!