Vsebina

Nazaj

Naprej

Preroki in kralji (Ellen G. White)

IV. del: Ljudstvu grozi kazen (angleško)

"Strahoval te bom primerno in te ne bom pustil čisto brez kazni." (Jer 30,11)


Vsebina

Nazaj

Naprej

Več dobrih knjig lahko najdete na Založbi Logos!