Vsebina

Nazaj

Naprej

Preroki in kralji (Ellen G. White)

V. del: V poganskih deželah (angleško)

"Vi ste moje priče, govori Gospod, in moj hlapec, ki sem ga izvolil." (Iz 43,10)


Vsebina

Nazaj

Naprej

Še več dobrih knjig lahko najdete na založbi Logos!