Vsebina

Nazaj

Naprej

Boljša pot (Ellen G. White)

Informacije

Ellen G. White
BOLJŠA POT

5. pregledana izdaja
ob 70. obletnici prvega izida v slovenščini
Ljubljana - 1997

Ellen G. White
BOLJŠA POT

Naslov izvirnika
STEPS TO CHRIST

Prevod
Mihael Virtič

Redakcija
Petra Potisk

Lektura
Prof. Pavel Repnik

Založila
Znamenja časa, Njegoševa cesta 15, Ljubljana

Za založbo
Prof. Pavel Repnik

Tisk
JA GRAFIKA, Litostrojska 40, Ljubljana

Po mnenju štev. 415 47/96 mb z dne 17. oktobra 1996 Ministrstva za kulturo R Slovenije šteje knjiga Boljša pot med proizvode, za katere se plačuje 5% davek od prometa proizvodov


Vsebina

Nazaj

Naprej

Več dobrih knjig lahko najdete na Založbi Logos!