Vsebina

Nazaj

Naprej

Korak v varnost (Mark Finley)

2. Pomoč iz vesolja

Od konca šestdesetih let tega stoletja naglo narašča zanimanje za pojav NLP (neznanih letečih predmetov). Pred nekaj časa je časopis Newsweek objavil na naslovni strani članek o NLP. Pozneje se je zvedelo, da niso samo TV postaje oddajale o letečih predmetih, ampak da je bila posneta ameriška oddaja o NLP, v kateri so se pogovarjali z astronomom, policijskim uslužbencem, zaljubljencem v NLP in pričo, ki je trdila, da jih je videla.

Ta pojav letečih predmetov je spodbudil Gallupov institut, da je izpraševal Američane od vzhodne do zahodne obale. Anketa je pokazala, koliko Američanov zares verjame v NLP. Ugotovljeno je bilo, da je pet milijonov Američanov videlo NLP, toda še bolj čudno od tega je, da 40% Američanov verjame, da so se takšni leteči predmeti resnično pojavili.

Seveda je pojav NLP ali letečih krožnikov skokovito napredoval. Predmet NLP je bil tako zanimiv, da so mnogi raziskovalci iz različnih znanstvenih ustanov preživljali poln delovni čas s tem, da so poskušali najti neka dejstva. Moški, ki je prihajal k mojim pridigam, je rekel, da je sedem let raziskoval pojav NLP. Ni bil posebno pobožen človek, toda po pridigah mi je razodel zanimivo dejstvo z besedami: »Res nimamo dokazov, da so se bitja iz NLP sporazumevala z ljudmi. Toda odkrili smo zanimiv pojav – kadar koli je namreč kdo trdil, da se je srečal z njimi, je bilo sporočilo vedno enako: Vojna se mora končati, mora nastati mir.«

Leta 1967 je John Keel začel proučevati NLP. Več mesecev je podnevi in ponoči raziskoval ta pojav. Organiziral je neodvisno službo po vseh ZDA, da je zbirala časopisne članke. Ko so te članke uredili, se je začel pogovarjati z ljudmi, ki so trdili, da so videli leteče predmete. Marca 1967 je imel 1.500 časopisnih člankov. Prebral je več kakor 2.000 knjig o NLP. Končno se je dokopal do naslednjega sklepa: leteči predmeti so toliko razširjeni, da tega ne more razumeti niti sam niti kdo drug.

Med proučevanjem in pogovorom z več 100 ljudmi je ugotovil, da se lahko vsa poročila o letečih predmetih uvrstijo v eno od dveh skupin. Preden si bomo ogledali ti dve skupini, bi bilo dobro, če bi zastavili dvoje osnovnih vprašanj. Prvo, ali ima pojav NLP, ki ga srečujemo v sodobni družbi, kaj skupnega s svetopisemskim krščanstvom? In drugo, ali ima vse to kakšno zvezo z okultizmom, to je z neznanstvenim naukom o skrivnih neznanih silah?

Torej po branju poročil o teh, ki so videli NLP, lahko vse te predmete uvrstimo v eno od dveh skupin – v trdo in v mehko. V trdo skupino spadajo vsi kovinski predmeti, ki so baje otipljivi, resnični. Ti so lahko različne oblike, ki pa so v glavnem opisani kot resnični, težki, otipljivi predmeti. Zanimivo je dejstvo, da jih je od tisočev ljudi, ki so bili zajeti s tem raziskovanjem, večina trdila, da niso videli težkih okroglih oblik, temveč plinska telesa, ki so se delila na dele. Mnogi izprašani ljudje so odgovorili takole: »To, kar sem videl, ni nujno, da je neki predmet. Kar sem namreč videl, se mi je zdelo živo, dokler se ni razdelilo in odšlo v različne smeri.« Ta »mehka« prikazovanja NLP so veliko bolj razširjena od »trdih«.

Številna raziskovanja v ZDA so ugotovila naslednje: Obstaja občudovanja vredna skladnost med tem, kar zaposluje naš duševni svet, in porastom zanimanja za NLP. Rene Noorbergen je v svoji knjigi Klesarji duš dokazal, da kadar koli se je razvnelo zanimanje za NLP, je obstajalo tudi vzporedno zanimanje za okultizem, za področje povezano s spiritizmom.

Zgodovina sodobnega spiritizma se je začela v hiši sester Fox v Hydesvillu v državi New York. Ko sta raziskovali vzroke čudnega trkanja, ki se je slišalo v njuni hiši, sta ugotovili, da je bivši lastnik pokopan v kleti hiše. Radovednost je sestri spodbudila, da sta vzpostavili način sporazumevanja z duhovi. Glede na to je moderni spiritizem rojen leta 1846 v Hydesvillu.

Dve leti po tem dogodku, namreč od leta 1848 do 1850 je v Ameriki naraščalo zanimanje za spiritizem in okultne pojave. Poročil, ki so govorila o tem, kar danes imenujemo NLP, je bilo samo v teh dveh letih več kakor v prejšnjih 25 letih. Hkrati je opaženo tudi zanimanje za okultne pojave. To nas vodi v drugo področje. Kaj pravijo okultisti o NLP? Ali moremo vzpostaviti zvezo med okultizmom in NLP? Okultisti, ki zanikajo, da je Jezus Kristus Božji Sin, ki zanikajo dobesedni drugi Kristusov prihod in trdijo, da bi se moralo Sveto pismo napisati znova, verjamejo v NLP. V resnici jih 90% sprejema NLP kot resničnost.

Ali je to odnos med okultizmom, duševnim svetom in NLP? Želel bi navesti izjave nekaterih ljudi, ki se s tem ukvarjajo, da bi na to vprašanje laže odgovorili. Sybil Leek, znamenita angleška astrologinja, pravi: »Tujci iz vesolja bodo obiskali našo zemljo s sporočilom miru.« Ona zanika dobesedni Kristusov prihod, zanika, da je Sveto pismo navdihnjena Božja beseda, in zanika, da je Jezus Bog. Dalje pravi: »O da, obiskala nas bodo vesoljska bitja z letečimi krožniki.« Olaf Johnson pravi, da se bo zelo hitro uresničilo »srečanje med njimi in nami, namreč med bitji iz letečih krožnikov in nami«.

George King »zanika, da bo Kristus prišel tako, kakor ga napoveduje Sveto pismo«, vendar dodaja, da bodo »bitja iz NLP prinesla svetu mir«. Neki cerkveni uslužbenec iz Londona, tudi spiritist, trdi, da ima posnetek sporočila iz NLP. Če bi poslušali posnetek, bi slišali: »Moji majhni otroci, pripravljen sem za vrnitev, kakor sem obljubil.« To govorijo ljudje, ki zanikajo resničnost Svetega pisma, zanikajo Jezusa kot Božjega Sina, njegov drugi prihod in pravijo, da je potrebno Sveto pismo predelati. Trdijo, da bodo problemi sveta rešeni s pomočjo bitij iz letečih krožnikov.

Svet bo pripravljen za največji ponaredek, ki ga je Hudič kdaj vsilil človeštvu. Problem ni v tem, ali je to, kar se prikazuje, resnično ali pa ne. Osnovno vprašanje je pripravljenost človekovega razuma. Na tisoče ljudi ne vidi rešitve svetovnih problemov. Lakota, sovraštvo in vojne grozijo našemu svetu. Na tisoče ljudi, ki zavrača Sveto pismo, išče odgovor v nadnaravnem, Sveto pismo pripisuje preteklosti, izgublja zaupanje v Božjo besedo in se klanja Hudičevemu ponaredku.

Hudič proučuje Sveto pismo. Ali je možno, da se zaradi tega želi pojaviti kot angel luči s trditvijo, da je vesoljsko bitje, ki bo rešilo probleme človeštva? Ali je možno, da jih bo rešil? Ali je možno, da se bo pred resničnim in dobesednim drugim Jezusovim prihodom pojavil Satan, da bi napadel množice in jih zapeljal? Sveto pismo pravi o tem takole: »Toda to ni nič čudnega, saj si tudi sam Satan nadeva krinko angela luči.« (2 Kor 11,14)

Satan je mnogokrat prikazan kot odvratno bitje v grdi obleki, z dolgim repom, kopiti in rogovi, z vilami in ognjem, ki mu šviga iz nozdrvi. To ni podoba Satana, kakršna je v Svetem pismu. V njem je opisan kot angel, čudovito in veličastno bitje, angel, ki je padel z visokega in slavnega položaja v nebeški vojski. Ta angel je bil vržen iz nebes na zemljo. Saj smo ravnokar brali v Božji besedi: »Toda to ni nič čudnega, saj si tudi sam Satan nadeva krinko angela luči.« Lucifer ve, da ima malo časa. Razume znamenja v zgodovini in življenju tega sveta ter ve, da čas hiti. V zadnjih dneh človeške zgodovine bo izkoristil vsa znamenja, lažne čudeže in nadnaravne pojave.

Vrhunec vsega tega bo Satanov poskus zapeljati množico s tem, da bo ponaredil Zveličarjev prihod. Knjiga Razodetje odkriva njegove poskuse in Božje načrte za te zadnje dni. Satan je bil vržen iz nebes na zemljo. Glede na to se bo celotno prerokovanje iz Razodetja uresničilo ob koncu časa. Berimo pozorno: »Zatorej se veselite, nebesa in vi, ki prebivate v njih. Gorje pa vama, zemlja in morje, ker je Hudič stopil na vaju, poln divjega besa, ker ve, da ima le malo časa.« (Raz 12,12) Kaj pravi Sveto pismo? Hudič je prišel med ljudi, ker ve, da ima malo časa. To prerokovanje se bo uresničilo neposredno pred koncem časa. Sam Satan se bo pojavil kot angel svetlobe, pravi apostol Pavel. Ali se to dogaja v sodobnem svetu?

Prevladalo je mnenje, da človeški rod ne more sam rešiti svojih problemov. 40 % prebivalcev v ZDA veruje v vesoljska bitja. Okultisti pravijo v skladnosti s tem verovanjem: »Samo s pomočjo teh bitij lahko rešimo svetovne probleme.« Satan pripravlja veliko prevaro, ki bo zajela človeštvo, ki ni sposobno spremeniti življenjskih razmer. V tem času se bo pojavil kot svetel angel, a mnogi bodo prepričani, da je prišel Kristus.

Toda to ne bo Jezus, ampak lažni Kristus, v Jezusa spremenjen Satan. V Svetem pismu so besedila, ki govorijo o teh dogodkih v zadnjem času. V njih je poudarjeno, da bo Satan poskušal prevarati izvoljene, ker ve, da je Zveličarjev prihod največji dogodek v zgodovini.

V evangeliju po Mateju je takole zapisano Zveličarjevo sporočilo: »Če vam torej porečejo: V puščavi je, ne hodite tja; ali: V hiši je, ne verjemite.« (Mt 24,26) Širilo se bo sporočilo: »Jezus je prišel!« Godili se bodo čudeži. Bolniki bodo ozdraveli. Toda Sveto pismo poudarja, da to zagotovo ne bo Jezus. To bo le Satan spremenjen v bleščečega angela, ki se bo svetu poskušal predstaviti kot Kristus.

Morda bo kdo vprašal: »A kako bomo to vedeli? Že dolgo pričakujemo drugi Kristusov prihod. Ali je možno razlikovati pravi Kristusov prihod od lažnega?«

V Svetem pismu je pet vzvišenih resnic, po katerih je možno prepoznati drugi Kristusov prihod. Satan ne more ponarediti načina Jezusovega prihoda. Če torej razumemo način Kristusovega prihoda, bomo lahko razkrinkali njegov ponaredek.

Sveto pismo omenja drugi Kristusov prihod več kakor tisočpetstokrat, enkrat na vsakih 25 vrstic v Novem zakonu. Drugi Kristusov prihod je veliko veselje in upanje vernih. Pa poiščimo v Svetem pismu pet vzvišenih resnic o drugem prihodu Jezusa Kristusa. V Apostolskih delih je opisan Jezusov vnebohod.

»Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla: Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.« (Apd 1,9-11)

Jezus je odšel v nebesa pred očmi svojih sledilcev, ki so opazovali ta dogodek. A Sveto pismo pravi, da se bo na enak način tudi vrnil. Jezus se je dvignil na oblaku in se bo tudi vrnil na njem.

So nekateri, ki učijo, da bo drugi Kristusov prihod samo duhovni dogodek in da bo Jezus v resnici prišel v ume ljudi, oziroma da drugi prihod ni nič drugega kot Kristusova duhovna navzočnost, ki se bo čutila v svetu. Ta trditev je v nasprotju s Svetim pismom. Drugi Kristusov prihod ni samo njegova duhovna navzočnost, ki se čuti v svetu, a ga nihče ne more odkriti. To bo resničen dogodek. Zgodil se bo v natančno določenem trenutku v bližnji prihodnosti.

Na kakšen način bo Jezus prišel iz nebes? Ali bo njegov drugi prihod nejasen, skrivnosten dogodek? V evangeliju beremo: »Ko so se oni o tem pogovarjali, je sam stopil mednje in jih pozdravil: Mir vam bodi! Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Rekel jim je: Kaj ste preplašeni in zakaj se vam oglašajo dvomi v srcu? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« (Lk 24,36-39)

Preberimo še besedilo, kjer piše o tem, kako je Jezus odšel v nebesa. »Peljal jih je ven, tja proti Betaniji. Povzdignil je roke in jih blagoslovil. Medtem ko jih je blagoslavljal, se je ločil od njih in se vzdignil v nebesa.« (Lk 24,50.51) Učenci so ga videli v vstalem, poveličanem, toda stvarnem telesu, v katerem je odšel v nebesa. Ko bo zopet prišel na oblakih, bo prišel v poveličanem, nesmrtnem telesu, v katerem je v nebesa tudi odšel. To so dobra sporočila. Ta isti Jezus, ki so ga učenci videli odhajati v nebesa, bo prišel prav tako. Jezus, ki je hodil po ulicah Galileje, odpiral oči slepim, vračal gluhim sluh, ozdravljal gobavce in osvobajal obsedene – ta isti Jezus – mogočen, poln ljubezni in milosti, bo zopet prišel.

Druga resnica, ki se nanaša na drugi Jezusov prihod, poudarja, da bo prišel vidno: »Glej, prišel bo v sprevodu oblakov in vsako oko ga bo videlo, tudi tisti, ki so ga prebodli, in zaradi njega se bodo bili na prsi vsi narodi na zemlji. Da, amen.« (Raz 1,7)

Sveto pismo poudarja, da ga bo videlo vsako oko, in se poglablja v zelo jasne podrobnosti.

»Tedaj se bo prikazalo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi rodovi na zemlji. Videli bodo Sina človekovega, kako prihaja na oblakih neba z veliko močjo in slavo. Poslal bo svoje angele ob mogočnem donenju trobente in zbrali bodo njegove izvoljene od štirih vetrov, od enega konca neba do drugega.« (Mt 24,30.31)

Tega Satan ne more lažno prikazati. Lahko se bo pojavil v enem mestu kot bleščeč angel, hodil po njegovih ulicah, delal čudeže in trdil, da je Kristus. Toda ne bo se mogel hkrati pojaviti na vsem svetu. Satan bo delal znamenja in lažne čudeže, vendar se ne bo mogel kot Jezus pojaviti na nebeških oblakih tako, da bi ga videlo vsako oko po širnem svetu. To bo samo Božji čudež.

Kristus bo prišel tako, da ga Satan ne bo mogel posnemati. Prišel bo na nebeških oblakih vidno za vsako oko. Sveto pismo ne uči samo, da bo Kristusov prihod resničen, viden dogodek, temveč da bo prišel ob spremljavi slovesnih zvokov. V pismu Solunčanom je razodeta tretja resnica o drugem Kristusovem prihodu.

Tu najdemo dve najbolj jasni besedili v celotnem Svetem pismu, ki govorita o vrnitvi Jezusa Kristusa na naš svet. Tedaj nihče ne bo dvomil o njegovem prihodu. Prišel bo v moči in slavi. Prišel bo tako, da ga bo videlo vsako oko, a tudi slišalo vsako uho. »Zakaj sam Gospod bo (...) stopil z neba.« (1 Tes 4,16.17) To besedilo nas varuje, da ne bi bili prevarani s ponaredkom njegovega drugega prihoda. Gospod je ta, ki bo stopil z neba. V Apostolskih delih je poudarjeno, da bo to »ta Jezus«. (Apd 1,11) Tako je pisec posebno poudaril Jezusa in izključil možnost, da bi bili prevarani. Pa nadaljujmo: »Zakaj sam Gospod bo (...) stopil z neba.« V besedilu ni govora o kakem miru in tišini. Prišel bo »ob nadangelskem glasu in ob Božji trobenti.« Jezus bo prišel z zmagoslavnim vzklikom, da bo poklical mrtve, naj vstanejo iz grobov v slavno vstajenje. Sveto pismo pravi, da bo prišel z Božjo trobento, z zmagoslavnim glasom.

Nekoč je Jezus prišel tiho kot dojenček in so ga položili v betlehemske jasli. Razen Jožefa, Marije in nekoliko pastirjev ni nihče na svetu vedel, da je On prišel. Tokrat pa Jezus ne bo prišel tiho kakor tedaj. Sedaj ne bo prišel kot Zveličar, ki bo umrl na Golgoti, ampak prihaja kot zmagoslaven kralj. Prišel bo osvobodit svoje ljudstvo. Glas zmagoslavne trobente bo odmeval po vsem svetu. Mrtvi v Kristusu bodo vstali. Besedilo pravi o tem takole:

»Zakaj sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob Božji trobenti stopil z neba. Najprej bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu. Potem pa bomo mi, ki še živimo in bomo ostali, skupaj z njim odneseni na oblakih v višavo Gospodu naproti: tako bomo zmeraj z Gospodom.« (1 Tes 4,16.17)

Kje se bo Božje ljudstvo srečalo z Gospodom? Apostol poudarja, da bo odšlo Gospodu naproti. Grobovi so odprti. Ljudje, ki so umrli v Kristusu, bodo dvignjeni nad zemljo, da bi se srečali z njim. Satan ne more ponarediti tega dogodka – drugega prihoda, ko bo Jezus prišel na nebeških oblakih. Vsako oko vidi Zveličarja in vsako uho ga sliši. On prebuja umrle pravične, a svoje ljudstvo v trenutku spreminja v nesmrtno in vse skupaj dviga v višavo, kjer se bodo srečali z njim, kraljem življenja in Odrešenikom.

Sveto pismo jasno uči, da bo Jezus prišel na zemljo vzpostavit svoje kraljestvo. Pravični bodo v določenem času podedovali zemljo. Sveto pismo popolnoma jasno pove, da bo Božje ljudstvo, ki bo vstalo od mrtvih in se srečalo s Kristusom, prebivalo na obnovljeni zemlji.

Jezus ljubi vsakega človeka in želi biti za vedno z njim. Zato je v Svetem pismu ohranjena njegova obljuba: »Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.« (Jn 14,3) Jezus bo prišel, da bi nas vzel k sebi in odpeljal tja, kjer je On. Odšel je k Očetu, toda zopet bo prišel tako, da ga bo videlo vsako oko in slišalo vsako uho. Prišel bo zato, da bi nas vzel s seboj, da bi prebivali z njim v večnem svetu.

Dobro je, da zdaj preberemo besedilo v Mateju: »Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa pogubi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje?« (Mt 16,26)

Ali obstaja kaj, za kar bi se splačalo izgubiti nebesa? Ali je kaj toliko vredno, da bi se zaradi tega oddaljili in zanemarili pripravo za drugi Jezusov prihod? Ali nam bo ob Jezusovem prihodu žal, da smo mu izročili svoje življenje, mu prepustili vse in sprejeli veselje občestva z njim? Kakšen dobiček bo imel človek, če bi si pridobil ves svet, a bi izgubil svoje življenje?

Evangelist nadaljuje: »Sin človekov bo namreč prišel v slavi svojega Očeta s svojimi angeli in takrat bo povrnil vsakemu po njegovih delih.« (Mt 16,27)

Ko bo Jezus prišel povrnit vsakemu po njegovih delih, bo prišel v moči in slavi, prišel bo v 'veličastvu'. Prišel bo tako, da ga bo lahko videlo vsako oko in slišalo vsako uho. Prišel bo naznanit konec greha, uničit vse hudo, odkupit svoje ljudstvo in ga odpeljat v večni slavni svet.

V Svetem pismu so besedila, ki govorijo o tem, da bo Jezus prišel kakor tat. Kako lahko razumemo ta nenavaden prizor, ki opisuje Jezusa kakor tatu ponoči? Kako lahko uskladimo ta dva popolnoma nasprotna pojma?

Kadar koli Sveto pismo pravi, da bo Jezus prišel kakor tat, govori o času njegovega prihoda, a ne o načinu. Jezus bo prišel v moči in veličastvu tako, da ga bo vsak lahko videl in slišal. Kot smo pravkar ugotovili, Satan ne more ponarediti načina njegovega prihoda. Prišel bo nepričakovano kakor tat.

Besedilo iz Mateja nam daje tole sporočilo: »Čujte torej, ker ne veste, kateri dan pride vaš Gospod. Zavedajte se: Hišni gospodar bi ostal buden, če bi vedel, kdaj pride tat, in ne bi pustil spodkopati svoje hiše. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.« (Mt 24,42-44)

Obstaja še eno izrazito besedilo, ki na nov in nenavaden način opisuje razlike, ki se bodo pojavile med ljudmi v času drugega Zveličarjevega prihoda. »Takrat bosta dva na polju: Bog bo enega sprejel, drugega pustil. Dve bosta mleli na kamnu, ena bo sprejeta, druga puščena.« (Mt 24,40.41)

Zanimivo je primerjati Mateja in Luka. Del tega drugega besedila se glasi takole: »Kakor je bilo v Noetovem času, tako bo tudi v dneh Sina človekovega: jedli so, pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo; tedaj je prišel potop in je vse pokončal.« (Lk 17,26.27) V Noetovem času sta bili na svetu dve skupini ljudi, kakor sta tudi danes. Sveto pismo pravi za skupino, ki je bila v Noetovem času prepuščena sama sebi, da je doživela popolno uničenje.

Tudi naslednji vrsti sta zelo pomembni. »Podobno bo, kakor je bilo v Lotovem času: jedli so, pili, kupovali, prodajali, sadili in zidali. Toda na dan, ko je šel Lot iz Sodome, sta padala z neba ogenj in žveplo in vse pokončala.« (Lk 17,28.29)

Kakor je bilo v Lotovem času. Ena skupina iz Sodome je bila rešena; a iz neba je padel ogenj in uničil vse v mestu. Potop v Noetovem času, ki je uničil svet, in ogenj v času Sodome, ki je uničil mesto, predstavljata uničenje greha na koncu zgodovine zla na tem svetu. Sklep pa se glasi: »Tako bo tudi tisti dan, ko se bo razodel Sin človekov.« (Lk 17,30)

Če bomo dalje brali, bomo doživeli vso strnjenost in živahnost dogodkov, ki se bodo vrstili ob drugem Jezusovem prihodu. »Kdor bo tisti dan na strehi, svoje stvari pa bo imel v hiši, naj ne hodi ponje, in kdor je na polju, naj se ne vrača domov. Spominjajte se Lotove žene!« (Lk 17,31.32)

Kaj se je zgodilo z njo? Ozrla se je in postala solnat steber – spomenik nezaupanja v Božje vodstvo. Zapazimo, kaj se bo zgodilo, ko bo Jezus ponovno prišel. »Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa ga bo izgubil, ga bo rešil.« (Lk 17,33)

Evangelist nadaljuje: »Povem vam, tisto noč bosta dva na eni postelji; Bog bo enega sprejel, drugega pustil. Dve bosta skupaj mleli: ena bo sprejeta, druga puščena.« (Lk 17,34.35) Dobesedno kakor v Lotovem času, natančno tako kakor v Noetovem času. Sveto pismo poudarja še eno znamenje časa neposredno pred Jezusovim prihodom na ta svet: »Nastali so bliski, hrumi in gromi in hkrati velik potres, kakršnega ni bilo, odkar živi človek na zemlji, tako neznanski je bil potres.« (Raz 16,18) Teh sprememb, ki bodo zajele svet, ni mogoče predvideti kot znamenje. So pravzaprav potrditev resničnega Jezusovega prihoda. Zemeljski temelji bodo potreseni. Sveto pismo nadaljuje: »Vsi otoki so se razbegnili in gora ni bilo več najti.« (Raz 16,20) Ena skupina živih ljudi na zemlji bo prestrašena zaradi teh dogodkov. Ti ljudje bodo rekli goram in hribom: »Padite na nas in skrijte nas pred obličjem njega, ki sedi na prestolu, in pred Jagnjetovo jezo.« (Raz 6,16)

Ali si lahko zamislimo to skrivanje pred Jezusovim prijaznim obrazom, ki je poln sočutja? Jezus jih želi rešiti. Želi jih osvoboditi, a ti bežijo pred njim in se skrivajo. Stoječ pred popolnim uničenjem, kličejo goram, naj padejo nanje. Ti se niso izročili Jezusovi ljubezni in milosti.

Po Jezusovem prihodu ne bo več milosti. Toda v tem življenju daje vsem ljudem brez razlike neštete možnosti. Dan za dnem pošilja Svetega Duha v naša srca in nas vabi vsak trenutek. Jezus ne želi, da bi bil kdo od nas v skupini, ki bo v grozi poskušala zbežati pred njegovim prihodom. Jezus ne želi, da bi bili v skupini, katere srce se je oklenilo materialnih dobrin ter so ji minljiva zadovoljstva in dobrine tega sveta vrednejše od njega.

Drugi Kristusov prihod je najsvetlejši dogodek v zgodovini tega sveta. To bo čas, v katerem bo Božje ljudstvo vzeto v večno kraljestvo, čas, v katerem se bodo odprli grobovi, čas, v katerem bodo ljudje, ki so služili Jezusu, vstali od mrtvih, čas, v katerem bodo družine spet skupaj.

Jezus prihaja, prihaja v veličastvu, prihaja v slavi, prihaja iz nebes. Ali želiš, da bi prišel? Ali tvoje srce goreče hrepeni po drugem prihodu našega Gospoda? Poslušaj glas, ki ti govori, da Jezus prihaja! Človeški razum je mnogokrat poln slabih zamišljenih in neresničnih kopij in ne more dojeti, da je Jezusov prihod zgodovinska resničnost. Prihaja, da bi nas odpeljal v večno življenje. Znamenja, ki obljubljajo čas Kristusovega prihoda, so vedno bolj navzoča. Naš Gospod bo kmalu prišel.


Vsebina

Nazaj

Naprej

Več dobrih knjig lahko najdete na Založbi Logos!