Vsebina

Nazaj

Naprej

Dejanja apostolov (Ellen G. White)

Predgovor (angleško)

Peta knjiga Nove zaveze je že od nekdaj znana kot Dejanja apostolov; toda tega naziva v sami knjigi ne najdemo. Eden prvih rokopisov, Sinajski kodeks (Codex Sinaiticus), knjigi preprosto daje naslov Dejanja brez omenjanja apostolov. Za to obstaja razlog. Dejanja naj bi bila več kakor kratka zgodovina službe dvanajstih učencev, veliko več kakor pa glavni dogodki iz življenja štirih glavnih osebnosti knjige - Petra, Jakoba, Janeza in Pavla.

Knjigo je za vso cerkev - pogane in Jude - napisal "ljubljeni zdravnik" Luka, (Kol 4,14) spreobrnjenec iz poganstva. Čeprav knjiga opisuje časovno obdobje le malo daljše od treh desetletij, je polna pomembnih naukov za cerkev v vseh časih. V Dejanjih Bog jasno kaže, da bi tudi sodobni kristjani morali doživljati navzočnost istega Duha, ki je na petdesetnico prišel z veliko močjo in evangeljsko sporočilo razpihal v plamen. Dejanja Svetega Duha, storjena po Petru in Pavlu, Jakobu in Janezu ter drugih, se lahko ponovijo tudi v današnjih učencih.

Nenadnost, s katero se Dejanja končajo, ni naključna; gre za namensko sporočilo, da pripoved ni končana ter da se Božja dela po Duhu morajo nadaljevati v krščanski dobi, ko bo vsak rod dodal k prejšnjemu novo poglavje, polno lepote in moči. Dejanja, opisana v tej posebni knjigi, so v najglobljem pomenu dejanja Duha, saj je ta v apostolskih časih bil svetovalec in pomočnik krščanskim vodjem. Učenci, ki so molili, so bili na petdesetnico napolnjeni z Duhom, kar jih je pripravilo na podajanje evangelija z močjo. Sedmerica, izbrana za diakone, je bila polna "Svetega Duha in modrosti". (Dej 6,3) Sveti Duh je bil ta, ki je vodil posvetitev Savla, (Dej 9,17) sprejem poganov v cerkveno občestvo, (Dej 10,44-47) določitev Barnaba in Savla za misijonsko delo, (Dej 13,2-4) jeruzalemsko zborovanje (Dej 15,28) in Pavlova misijonska potovanja. (Dej 16,6.7) Ko je cerkev močno trpela zaradi rimskih in judovskih preganjalcev, je bil Duh ta, ki je dajal vernim moči in jih varoval pred zmoto.

Dejanja apostolov je ena zadnjih knjig, ki jih je napisala Ellen G. White. Izšla je leta 1911, tj. nekoliko let pred njeno smrtjo. Gre za eno najbolj prosvetljujočih del, ki je prišlo izpod njenega peresa. Povprečni bralec bo v tej knjigi našel luč za krščansko pričanje. Sporočilo knjige je sodobno, in njena uporabnost se vidi v pisateljičinih prizadevanjih pokazati, da bo dvajseto stoletje priča podelitvi duhovne moči, ki bo presegala tisto na dan petdesetnice. Delo evangelija se ne bo končalo z manjšim prikazom moči Svetega Duha od tistega, ki je označil njegov začetek.

Iskrena želja in molitev založnikov knjige je, da bi bralec lahko sodeloval v ponovitvi veličastnih prizorov iz prve cerkve in hkrati s tem bil tudi obvarovan pred veščimi ponaredki sovražnika duš.

Založniki


Vsebina

Nazaj

Naprej

Še več dobrih knjig lahko najdete na založbi Logos!