Vsebina

Nazaj

Naprej

Dejanja apostolov (Ellen G. White)

Informacije

ELLEN G. WHITE

DEJANJA APOSTOLOV

PRI OZNANJEVANJU IN ŠIRJENJU EVANGELIJA O JEZUSU KRISTUSU

Ljubljana 1999

Naslov izvirnika
THE ACTS OF THE APOSTLES
In the Proclamation of the Gospel of Jesus Christ

Prevod
Petra Turk

Recenzija
Nikola Strahinić, dr. stom.

Lektura
Pavel Repnik, prof

Založba
Znamenja časa, Ljubljana, Njegoševa cesta 15

Odgovoren
Pavel Repnik, prof

Tisk
JA Grafika, Ljubljana, Litostrojska 40

CIP od NUK


Vsebina

Nazaj

Naprej

Še več dobrih knjig lahko najdete na založbi Logos!