Vsebina

Nazaj

Naprej

Potovanje v nadnaravni svet (Roger J. Morneau)

Informacije

Roger J. Morneau
POTOVANJE V NADNARAVNI SVET

2. nespremenjena izdaja

Ljubljana 2007

Roger J. Morneau

POTOVANJE V NADNARAVNI SVET

Naslov izvirnika

Roger J. Morneau: A Trip into the Supernatural

Prevod po hrvaški in nemški izdaji:

Truda Virtič

Lektura in odgovoren za založbo:

Pavel Repnik

Založba

Znamenja časa, Njegoševa 15, Ljubljana

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

244

MORNEAU, Roger J.

Potovanje v nadnaravni svet / Roger J. Morneau ; (prevod po hrvaški in nemški izdaji Truda Virtič). - Ljubljana : Znamenja časa, 1997

Izv. stv. nasl.: A trip into the supernatural

ISBN 961-6129-10-4

65394944


Vsebina

Nazaj

Naprej

Več dobrih knjig lahko najdete na Založbi Logos!