Vsebina

Nazaj

Naprej

Očaki in preroki (Ellen G. White)

Informacije

Ellen G. White: OČAKI IN PREROKI

OČAKI IN PREROKI

Zgodovina starodavnih svetih ljudi,

kakor jo je opisala

ELLEN G. WHITE

"Pravične in resnične so tvoje poti, o Kralj narodov!"

Ljubljana - 1997

Naslov izvirnika
Ellen G. White: Patriarchs and Prophets, PPPA 1958

Prevod
Petra Potisk

Recenzija
Prof. Barbara Smolnikar, Danijel Kosec

Lektura in računalniški prelom
Prof. Pavel Repnik

Korektura
Brigita Ahac

Naslovnica
Ismar Mujezinović

Založba
Znamenja časa, Njegoševa cesta 15, Ljubljana

Za založbo
Prof. Pavel Repnik

Tisk
JA - Grafika, Litostrojska 40, Ljubljana

Po mnenju štev. 415-47/96 mb Ministrstva za kulturo Republike Slovenije z dne 25. 7. 1996 sodi knjiga Očaki in preroki med proizvode, za katere se plačuje 5% davek od prometa proizvodov


Vsebina

Nazaj

Naprej

Več dobrih knjig lahko najdete na Založbi Logos!