Krščanska adventistična cerkev Živo upanje

Svetovna cerkev

Adventisti smo predani raziskovalci Svetega pisma. V stoletju in pol po ustanovitvi, smo se razširili v 205 držav sveta. Danes nas je več kot 15 milijonov vernikov. Skupaj z rednimi obiskovalci in otroci nas je precej več kot 21 milijonov. Adventistična cerkev oznanja sporočilo evangelija s pomočjo različnih medijev v 853 jezikih sveta. Najvidnejše dejavnosti naše svetovne cerkve so oznanjevanje evangelija, pastoralno delo, založništvo, zdravstveni programi in izobraževanje.

Pojem adventisti izhaja iz besede advent, ki pomeni prihod. Adventisti smo prepričani, da bo Kristus drugič prišel, kakor je On sam opisal v Svetem pismu.


Nazaj na stran!
Copyright (c) 2005 Krščanska adventistična cerkev Živo upanje. Vse pravice pridržane.
[http://www.zivoupanje.org]