O Živem upanju
Svetovna cerkev
Naše korenine
Krščanska cerkev
Dejavna cerkev
Zdrava cerkev
ADRA
28 temeljnih verovanj
Naše korenine

Verovanje adventistov izhaja iz prepričanja prvih kristjanov, evropskih reformatorjev in ljudi, ki so nadaljevali s poglobljenim raziskovanjem Svetega pisma in prerokovanj, ki so v njem zapisana.

Smo neodvisna cerkev, ki se je razvila iz gibanja, ki se je pojavilo v skoraj vseh krščanskih denominacijah predvsem v Združenih državah Amerike in v Veliki Britaniji v prvi polovici 19. stoletja. Takrat je zanimanje za Sveto pismo in njegova prerokovanja postalo izredno živo. Adventistična cerkev se je nekaj desetletij kasneje razvila iz tega gibanja. V verskem in družbenem življenju je začela ustvarjati svojo identiteto v drugi polovici 19. stoletja, v Sloveniji pa na začetku 20. stoletja.

V Sloveniji je Krščanska adventistična cerkev organizirana na nacionalni ravni v obliki Slovenske konference adventistične cerkve (www.adventisti.si). Vodi jo demokratično izvoljeni predsednik. Svetovna cerkev s sedežem v Silver Springu, Maryland (www.adventist.org) je organizirana v 13 divizij. V Evropi obstajata dve diviziji (sedeža sta v Bernu v Švici in v mestu St. Albans v Angliji), ki koordinirata delo v evropskih državah. Slovenija sodi v Trans-Evropsko divizijo s sedežem v Angliji (www.ted-adventist.org).

Pastorji adventistične cerkve lahko študirajo na fakultetah v različnih evropskih državah, pa tudi po vsem svetu. Znani smo po učinkovitem in razvejanem izobraževalnem sistemu.